Odpovědná osoba:

Jan Pazdiora
jan.pazdiora@choketopus.com
+420 776 575 590

Jiřina Boušová
jirina.bousova@choketopus.com

Sál Alfa:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Sál Omega:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle