fbpx

ADAM SEVERA (FYZIOTERAPIE, TĚLOCVIK)


Adamova pohybově studijní činnost započala trenérským kurzem fitness zakončeným roku 2010. Neutuchající touha po poznání lidského těla více do hloubky ho přiměla ke studii fyzioterapie. Roku 2014 tedy ukončil Bc. studium fyzioterapie na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy. Již během bakalářského studia měl možnost absolvovat stáže v mnoha rozdílných rehabilitačních zařízeních i nemocnicích. V nemocnici na Bulovce pak po dokončení studia pracoval s pacientkami se sekundárním lymfedémem, jež mu byly v pozdějším období námětem pro diplomovou práci. Poté následovala praxe povětšinou v soukromých rehabilitačních klinikách, jako jsou Malvazinky, či MediCentrum a to převážně v ambulantních prostorách, kde se řeší diagnózy nejrůznějšího typu (akutní bolestivé stavy, chronické bolesti, poúrazové stavy a pooperační stavy). Při té příležitosti mu bylo umožněno si dálkově dodělat studium magisterské, které ukončil roku 2017. Kromě běžné práce fyzioterapeuta mu bylo umožněno se zúčastnit vzdělávacích akcí a seminářů a to jak v pasivní, tak i aktivní formě. Adam je milovníkem pohybu všeho druhu, sám se aktivně věnuje brazilskému jiu-jitsu. Právě díky lásce k pohybu má pak pochopení i pro aktivní sportovce, kteří nejsou ochotni se vzdát svého tréninku ani přes nějakou tu bolístku.

Kontakt:  Na fyzioterapii se můžete objednat na tel. +420 775 208 010, případně na adam.severa@seznam.cz.

Menu