(Registrace na kurz je pod textem. English version follows.)

!POZOR! Nově je možné přijít i na jednotlivé hodiny za 250 Kč/lekce!

 V Choketopus Gymu Střížkov máte jedinečnou možnost na sobě pracovat pod vedením instruktora Fighting Monkey Jakuba Zemana a taneční pedagožky Elišky Benešové, kteří se v rámci FM projektu dlouhodobě vzdělávají.
Kurz je vhodný pro každého, kdo na sobě chce tvůrčím způsobem systematicky pracovat. Pro sportovce, pohybové nadšence, tanečníky… všechny z vás, kteří chcete obohatit svůj fyzický život a zajímáte se o lidský rozvoj. Pomůžeme vám lépe porozumět vašemu organismu, jeho limitům i možnostem, práci se zraněními a jejich předcházení. 
A co vás v připraveném desetitýdenním kurzu čeká? 

Elastické tělo a plastický mozek. To jsou hlavní atributy, s nimiž se dokážeme tvořivě přizpůsobovat a reagovat na výzvy okolního prostředí.

V rámci kurzu budeme pracovat s různými tematickými okruhy, které nám poskytnou solidní bázi pro jejich rozvoj.

 • Jaké hry hrajeme, abychom zůstali mladí?
 • Testování našich schopností a porozumění limitům při řešení komplexních pohybových situací
 • Nelineární tréninkové metody pro rozvoj tvořivosti
 • Kultivace pohybových kvalit namísto cvičení a drilů
 • Improvizace zrozená z nutnosti komunikovat
 • Budování praxe, která nás podpoří v unikátním kontextu našeho života

Naším cílem je inspirovat pomocí materiálu z Fighting Monkey (www.fightingmonkey.net), naší vášně ke sdílení a plodů našeho vlastního výzkumu.

Kdy začínáme?

Můžete si vybrat ze dvou kurzů začínajících v září 2018:

 • Odpolední kurz každé pondělí a středu 17:30 – 19:00, první trénink 10.9 2018

Kde trénujeme?

Tréninky budou probíhat v prostorách nové tělocvičny Choketopus Gymu Střížkov v budově Polikliniky Prosek, Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek

Co na trénink potřebuji?

Důležité je pohodlné sportovní oblečení a obuv a dále láhev s vodou a ručník.

Kolik kurz stojí?

4400 Kč za 10 týdnů.
250 Kč za jednorázovou lekci

Platby je třeba uhradit na první hodině nebo předem na účet spolku 2301091400/2010. Jako variabilní symbol použijte 3581201801. Do poznámky uveďte své jméno.

Nevyhovuje ti čas, místo nebo chceš zkusit jinou aktivitu? Určitě si vybereš:

———————————————————————————————————–

EN Version:

You have unique opportunity to develop yourselves under guidance of Jakub Zeman and Eliška Benešová, students of Fighting Monkey.
The course is relevant for all of you who want to creatively and systematically work on your development. For athletes, movement enthusiasts, dancers, everybody who is interested in enrichiching physical life and human development. We will help you to better understand your organism, its possibilities and limits, to work with injuries and prevent them.
In 10 weeks long course you can expect:

 

Elastic body and plastic brain. Those are the main attributes that allow us to adapt creatively to demands of our environment.

Within the course we will be working with various thematic groups to build a solid base for their development.

 • Which games do we play to stay youngTesting our capabilities and understanding our limits while solving complex movement situations.
 • Irregular training methods to develop creativity
 • Cultivating movement qualities instead of excersices and drills
 • Improvisation born out of necessity to communicate
 • Building a practice that will support us in the unique context of our life

We will be working to inspire you by Fighting Monkey (www.fightingmonkey.net), our passion to share and our latest research.

When do we start?

You can choose from two courses starting in September 2018:

 • Afternoon course every Monday and Wednesday from 5:30PM to 7:00PM, first class  is on 10th September 2018
 • Morning course every Tuesday and Thursday from 7:30AM to 9:00AM, first class is on 11th September 2018

Where do we train?

Courses take place in Choketopus Gym Střížkov in Hospital Prosek, 440/40 Lovosická street, 190 00, Prague 9, Prosek

What do I need to train?

You just need comfortable sports clothes and shoes, good mood and open mind! Water bottle and towel can come in handy as well.

What is the price?

4400 CZK for 10 weeks course
250 CZK per single lesson

Payment is due on first training or pay via wire transfer to account number 2301091400/2010. Please put your name in note column, so we can correctly pair the payment.

Are you looking for different time or course? Try our Krav Maga Fundamentals in English!

Menu