Jinka Boušová

Práce s dětmi byla vždy v popředí mého zájmu. V profesní sféře jsem se během svého magisterského studia vývojové psychologie na PřF a FHS UK věnovala především teorii utváření citové vazby mezi rodičem a dítětem, primární a sekundární socializaci a způsoby, jak lze tyto procesy pozitivně formovat. Dále jsem absolvovala bakalářský program Specializace v pedagogice. V osobní sféře jsem se v dospívání angažovala jako praktikanta na dlouhodobých táborech a posléze i jako vedoucí pro pobytové tábory pro děti.

Od roku 2008 vedu dětskou sekci v Choketopus Gymu a zároveň učím Krav Maga pro děti a teenagery na Letné.

Relevantní certifikace:

  • Krav Maga Certifikace pro výuku dětí
  • MŠMT Instruktor sebeobrany II. třídy
  • Trenér boxu III. třídy (SK Boxing Praha)
  • Zdravotník zotavovacích akcí
  • Hlavní vedoucí dětských táborů

Co, kde a kdy Jinka učí? Krav Maga děti na Letné