Jinka Boušová

Práce s dětmi byla vždy v popředí mého zájmu. V osobní sféře jsem se v dospívání angažovala jako praktikanta na dlouhodobých táborech a posléze i jako vedoucí pro pobytové tábory pro děti z dětských domovů s výukou angličtiny vedené jazykovou školou Akcent. Jsem státem certifikovaná hlavní vedoucí dětských táborů a zdravotník zotavovacích akcí.  V profesní sféře jsem se během svého studia na PřF a FHS věnovala především teorii utváření citové vazby mezi rodičem a dítětem, primární a sekundární socializaci a způsoby, jak lze tyto procesy pozitivně formovat.

Dále jsem absolvovala program Specializace v pedagogice. V anglickém jazyce jsem na nejvyšších testovatelné úrovni (CPE) a jsem celosvětově certifikovaná jako lektorka anglického jazyka (CELTA).

V současnosti vedu celou dětskou sekci ve všech tělocvičnách Choketopus Gymu a zároveň učím Krav Maga pro děti a teenagery na Letné.

  • Krav Maga Certifikace pro výuku dětí
  • Technický stupeň P3
  • MŠMT Instruktor sebeobrany II. třídy
  • Trenér boxu III. třídy (SK Boxing Praha)

Co, kde a kdy Jinka učí? Krav Maga děti na Letné