Co je Krav Maga?

Krav Maga je systém sebeobrany, který představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných sil, národní policie a dalších bezpečnostních složek.

Jedná se o moderní, praktickou a prověřenou soustavou sebeobranných technik, pečlivě koncipovaných tak, aby odpovídaly podmínkám současného, rychle se měnícího světa. Vyznačuje se natolik logickým a koherentním přístupem ke konfliktním situacím a sebeobranným technikám, že umožňuje dosáhnout relativně vysokého stupně dovedností v poměrně krátkém čase.

Systém Krav Maga byl zařazen do učebních osnov izraelských středních škol, jeho techniky jsou předváděny a nacvičovány ve výchovných a naučných institucích řízených izraelským ministerstvem školství. Krav Maga není sport, ale příprava na boj zblízka v reálné situaci bez pravidel.

Oficiálně se systém Krav Maga začal vyvíjet po 2. světové válce. Izrael si nemohl dovolit posílat své nové vojáky na několikaměsíční přípravné kempy a proto nově založený stát potřeboval systém boje zblízka, který musel být velmi rychle zvládnutelný, snadno zapamatovatelný a zejména velmi efektivní. Tvůrcem celého systému je Imi Lichtenfeld, původem z Bratislavy, který zodpovídal za fyzickou přípravu a boj zblízka u všech složek IDF.

Dnes Krav Maga používají všechny složky Izraelských ozbrojených sil,  zpravodajské služby, americké CIA, FBI, DEA, U.S. Marshals a další federální agentury a mnoho dalších.

Celý systém je zpracován do tří proudů – pro užití v ozbrojených silách, policejními složkami a v civilní sféře. Krav Maga se díky svým vynikajícím charakteristikám prezentuje jako optimální souhrn sebeobranných metod pro muže i ženy, osoby mladé i staré, pro lidi více či méně fyzicky vybavené.

Slučují se tak dvě integrální a na sebe navazující části: sebeobrana a boj zblízka v konfliktní situaci.

Krav Maga učí především reálný boj člověka s člověkem, a to i v případech asymetrického boje, kdy je někdo ozbrojen – nožem, holí, palicí, střelnou zbraní, nebo pokud se proti vám postaví četnější skupina.

Podstatou celého systému je naučit se registrovat vyhrocenou situaci a vycítit nebezpečí možného napadení. 

Aplikace tohoto principu v praxi tedy znamená, že nejprve je nutné pokusit se fyzické konfrontaci vyhnout. Pokud však dojde k napadení, je nutné odpovědět přiměřenou silou k dostatečnému odvrácení hrozby a vymanit se z nebezpečí.

Další  pravidla systému jsou:
Nezranit se – v případě zranění hledat způsoby, jak útočníka paralyzovat i za změněných podmínek.

Zachovat zdrženlivost – nevychloubat se svou znalostí sebeobranných technik a vyhýbat se zbytečným konfliktům. Ovládat své ego.

Reagovat správně – dělat správné věci na správných místech ve správný čas. Vyřešit efektivně konfliktní situaci znamená nejen využít ve střetnutí všechny své schopnosti a znalosti, ale i zakalkulovat a maximálně zužitkovat vše, co se nachází v místě konfliktu.
Doražte k nám na trénink Krav Maga! Naučíme vás, jak řešit nečekané situace a jak se ubránit v případě potřeby. Systém učíme jak dospělé, tak děti a těšíme se na všechny!

Aktuální kurzy pro začátečníky a rozvrh KM tréninků najdeš tady:

Trenéři Krav Maga v Choketopus gymu

Jan Pazdiora